ಮಿಯಾರಾ ನೋ ಕೈಕಾಟಾ ಒಎಸ್ಎಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ

ಮಿಯಾರಾ ನೋ ಕೈಕಾಟಾ ಒಎಸ್ಎಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ]

ಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಏನು ಅಪ್?

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು "ಮಿಯಾರಾ ನೋ ಕೈಕಟಾ (ಮಮ್ಮಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ)"ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಓಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ತೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಹಾಡು ಟ್ಸುರಿ ಬಿಟ್ ಅವರಿಂದ "ಫುಶಿಗಿ ನಾ ಟ್ಯಾಬಿ ವಾ ಸುಜುಕು ನೋ ಸಾ (ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ)".

ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಡು ಇಕೆಟರ್ಯೂ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ "ರೊಸೆಟ್ಟಾ ಸ್ಟೋನ್".

ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ!

================================================== ==============

  1. ಮಿಯಾರಾ ನೋ ಕೈಕಾಟಾ ತೆರೆಯುವ ಹಾಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು: ಫುಶಿಗಿ ನಾ tabi ವಾ Tsuzuku ಯಾವುದೇ ಸಾ (ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ)

ಕಲಾವಿದ: ಟ್ಸುರಿ ಬಿಟ್

ಸಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ / ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್] - [ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್] - [ಮಿರರ್]

ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ: [ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ]
================================================== ============
ಮಿಯಾರಾ ನೋ ಕೈಕಾಟಾ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು: ರೊಸೆಟ್ಟ ಸ್ಟೋನ್ (ರೊಸೆಟ್ಟಾ ಸ್ಟೋನ್)

ಕಲಾವಿದ: ಇಕೆಟೆರು ಹಾರ್ಟ್ಸ್

ಸಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ / ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್] - [ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್] - [ಮಿರರ್]

ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ: [ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ]

=================================== ================

ವಯಸ್ಸು, ಅಂದರೆ ಮಿಯಾರಾ ನೋ ಕೈಕಟಾ (ಮಮ್ಮಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ) ಓಎಸ್ಟಿ ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇನ್ನೂ ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ / ಕಿರು ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಾಡು, ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೈಟ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದು ನೋಡಿ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಡುಕಾಟ ನಿಯಮಗಳು:

  • engliesh song mp3 donload