ಜಿನ್ ಯಾವುದೇ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ 2nd ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಿಕ ಒಎಸ್ಎಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ]

0
795
ಜಿನ್ ನೋ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ 2nd ಸೀಸನ್ ಓಎಸ್ಎಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ

ಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಏನು ಅಪ್?

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು "ಗಿನ್ ನೋ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ 2ND ಸೀಸನ್ (ಸಿಲ್ವರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಸೀಸನ್ 2)"ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಓಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ತೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಹಾಡು "ಮ್ಯಾಮೊರಿ Tsunagu (Mamoritsunagu)" ರಿನ್ ಅಕತ್ಸುಕಿ ಮೂಲಕ.

ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಡು "ಕಿಮಿ ಕಿಮಿ ಕಿಮಿ (ನಿನಗೆ)" ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ನಿಂದ (ಸಹಪಾಠಿ).

ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ!

================================================== ==============

  1. ಗಿನ್ ನೋ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ 2ND ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಾಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು: ಮಾಮೊರಿ ತ್ಸುನಾಗ್ (ಮಾಮೊರಿಟ್ಸುಗುಗ್)

ಕಲಾವಿದ: ರಿನ್ ಅಕಾಟ್ಸುಕಿ

ಸಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ / ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ: [ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ]

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ: [ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ]
================================================== ============
2. ಗಿನ್ ನೋ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ 2ND ಸೀಸನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು: ಕಿಮಿ ಕಿಮಿ ಕಿಮಿ (ಕಿಮಿ ಕಿಮಿ)

ಕಲಾವಿದ: ಸಹಪಾಠಿ (ಸಹಪಾಠಿ)

ಸಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ / ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ: [ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ]

=================================== ================

ವಯಸ್ಸು, ಅಂದರೆಗಿನ್ ನೋ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ 2ND ಸೀಸನ್ (ಸಿಲ್ವರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಸೀಸನ್ 2) ಓಎಸ್ಟಿ ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇನ್ನೂ ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ / ಕಿರು ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಾಡು, ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೈಟ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದು ನೋಡಿ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಡುಕಾಟ ನಿಯಮಗಳು:

  • ಓಸ್ಟ್ ಅನಿಮೆ ಚಳಿಗಾಲದ 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್
  • ಡಾಂಗ್ಲೋಡ್ ಲಗು ಜಿನ್ ಯಾವುದೇ ಗಾರ್ಡಿನ್ ಇಲ್ಲ
  • ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಜಿನ್ ಯಾವುದೇ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ s2 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
  • ed gin guardian s2
  • ಜಿನ್ ನೊ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ mpxNUMX ಸೀಸನ್ 3
  • ಜಿನ್ ಯಾವುದೇ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಾಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ
  • ಜಿನ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಸಂಗೀತ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1883 ir5hbZ489s-c2sn_OhskPQG15fzW_oUJc7A-C3Z2NuMT1_akLAQbTF2B0sOn8DPt a8636c5fc3b2bd8fb81dd188e04ff8b366f828d4&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1883 YCRciFNC4QslDBpB9KAnR0XfFK9ZLhHcpk5Bzd5IBdMwIEZHGR0IRIc2HokclkLb 04ab1cd6b202eeb795c58a5b270144f5547c51bc&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme