ಕೋಯಿ ವಾ ಅಮೆಗರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಂತ ಒಎಸ್ಟಿಂಗ್ ತೆರೆಯುವ ಡೌನ್ಲೋಡ್ [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ]

0
1740
ಕೋಯಿ ವಾ ಅಮೀಗರಿ ಯು ಯು ನಿತ್ಯದ ಓಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಏನು ಅಪ್?

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು "ಕೋಯಿ ವಾ ಅಮೀಗರಿ ನೋ ಯೂ ನಿ (ಲವ್ ರೈನ್ ನಂತರ ಲೈಕ್)"ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಓಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ತೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಹಾಡುಹನಿವರ್ಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಿಕೊ ಮೂಲಕ "ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಮಳೆ (ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಮಳೆ)".

ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಡು "ರೆಫ್: ಮಳೆ" ಲವ್.

ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ!

================================================== ==============

 1. ಕೊಯಿ ವಾ ಅಮೀಗರಿ ನೋ ಯು ನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು: ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಮಳೆ (ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಮಳೆ)

ಕಲಾವಿದ: ಹನಿವರ್ಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಿಕೊ

ಸಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ / ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ: [ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ]
================================================== ============
ಕೋಯಿ ವಾ ಅಮೀಗರಿ ಯು ನೋ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು: ಉಲ್ಲೇಖ: ಮಳೆ

ಕಲಾವಿದ: ಲವ್

ಸಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ / ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ: [ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ]

=================================== ================

ವಯಸ್ಸು, ಅಂದರೆಕೋಯಿ ವಾ ಅಮೀಗರಿ ನೋ ಯೂ ನಿ (ಲವ್ ರೈನ್ ನಂತರ ಲೈಕ್) ಓಎಸ್ಟಿ ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇನ್ನೂ ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ / ಕಿರು ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಾಡು, ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೈಟ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದು ನೋಡಿ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಡುಕಾಟ ನಿಯಮಗಳು:

 • ಪ್ರೀತಿ ಕೋರಸ್ mpxNUMX
 • ಪ್ರೀತಿ ಕೋರಸ್ mpxNUMX ಡೌನ್ಲೋಡ್
 • ಕೋರಸ್ ಇಚ್ಛೆ mpxNUMX ಡೌನ್ಲೋಡ್
 • mpxNUMX ನಂತೆ ದೂರವಿರಿ
 • ಪಲ್ಲವಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
 • ಮಳೆ ನಂತರ op ಡೌನ್ಲೋಡ್
 • ಕೊಯಿ ವ ಅಮೇಗರಿ ಎಮ್ಪಿಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 • mp3 ಗುರಿಗಾರ ref: ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಳೆ
 • ಮಳೆ ಪ್ರೀತಿ mpxNUMX ಉಚಿತ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪ್ರೀತಿ
 • aimer - refrain mp3 download
 • ಓಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ದೂರವಿಡಿ
 • ಉಚಿತ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಂತೆ
 • ಗುರಿಗಾರ ಪಲ್ಲವಿ ಕೊಯಿ ವಾ ಅಮೀಗಾರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ mpxNUMX
 • ಪ್ರೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
 • ಎಮ್ಪಿ