ಜಿಂಟಾಮಾ.: ಶಿರೋಘೆನೆ ಟಮಾಶಿ-ಹೆನ್ ಒಎಸ್ಟಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆ

ಗಿಂತಾಮಾ: ಓಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಶಿಮಾರೋಗೆ ಟಮಾಶಿ-ಹೆನ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆ [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ]

ಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಏನು ಅಪ್?

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು "ಗಿಂತಾಮಾ.: ಶಿರೋಗೆನೆ ನೋ ಟಮಾಶಿ-ಹೆನ್ (ಗಿಂತಾಮಾ: ಸಿಲ್ವರ್ ಸೋಲ್ ಆರ್ಕ್)"ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಓಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ತೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಹಾಡು "ಕಾಟ್ಟೆ ನಿ ಮೈ ಸೋಲ್ (ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ)" ಡಿಶ್ /.

ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಡು ಬರ್ನೌಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನಿಂದ "ಹನೈಚಿ ಮಾಮ್ಮೆ (ಹನಾ ಹನಾ)".

ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ!

================================================== ==============

 1. ಗಿಂತಮಾವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.: ಶಿರೋಗೆನೆ ನೋ ತಮಾಶಿ-ಹೆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್

ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು: ಕಾಟ್ಟೆ ನಿ ಮೈ ಸೋಲ್ (ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಧ್ವನಿ)

ಕಲಾವಿದ: ಡಿಶ್ //

ಸಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ / ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್] [ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್] [ಮಿರರ್]

ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ: [ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ]
================================================== ============
2 ಗಿಂತಮಾವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.: ಶಿರೋಗೆನೆ ನೋ ತಮಾಶಿ-ಹೆನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್

ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು: ಹನೈಚಿ ಮೊಮ್ಮೆ (ಒಂದು 花 匁)

ಕಲಾವಿದ: ಬರ್ನ್ಡ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್

ಸಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ / ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ: [ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ]

=================================== ================

ವಯಸ್ಸು, ಅಂದರೆಗಿಂತಾಮಾ.: ಶಿರೋಗೆನೆ ನೋ ಟಮಾಶಿ-ಹೆನ್ (ಗಿಂತಾಮಾ: ಸಿಲ್ವರ್ ಸೋಲ್ ಆರ್ಕ್) ಓಎಸ್ಟಿ ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇನ್ನೂ ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ / ಕಿರು ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಾಡು, ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೈಟ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದು ನೋಡಿ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಡುಕಾಟ ನಿಯಮಗಳು:

 • ಓಸ್ಟ್ ಜಿಂಟಾಮಾ 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
 • ಶಿರೋಗೆನೆ ನೋ ತಮಾಶಿ ಓಸ್ಟ್
 • ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಕ್ಷ್ಯ // & # 21213; & # 25163; & # 12395; ನನ್ನ ಆತ್ಮ mpxNUMX ಗಿಂತಾಮಾ
 • ಭಕ್ಷ್ಯ // ನನ್ನ ಮುಖದ mpxNUMX ಡೌನ್ಲೋಡ್
 • ನನ್ನ ಆತ್ಮದ mpxNUMX ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
 • ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗಳು ಹಾನೈಚಿ ಮಾಮ್ ಎಮ್ಪಿಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್
 • ಬರ್ನೌಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ - ಹನಾ ಐಚಿ ಮನ್ಮೆ ಎಂಪಿಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್
 • ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಹಾಡು ಗಿಂತಮಾ
 • ಟಿವಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ
 • ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಹನಾಚಿ ಮೋನ್ mpxNUMX 3kbps