ಗಿಂತಾಮಾ: ಓಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಶಿಮಾರೋಗೆ ಟಮಾಶಿ-ಹೆನ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆ [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ]

0
1892
ಜಿಂಟಾಮಾ.: ಶಿರೋಘೆನೆ ಟಮಾಶಿ-ಹೆನ್ ಒಎಸ್ಟಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆ

ಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಏನು ಅಪ್?

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು "ಗಿಂತಾಮಾ.: ಶಿರೋಗೆನೆ ನೋ ಟಮಾಶಿ-ಹೆನ್ (ಗಿಂತಾಮಾ: ಸಿಲ್ವರ್ ಸೋಲ್ ಆರ್ಕ್)"ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಓಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ತೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಹಾಡು "ಕಾಟ್ಟೆ ನಿ ಮೈ ಸೋಲ್ (ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ)" ಡಿಶ್ /.

ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಡು ಬರ್ನೌಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನಿಂದ "ಹನೈಚಿ ಮಾಮ್ಮೆ (ಹನಾ ಹನಾ)".

ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ!

================================================== ========

 1. ಗಿಂತಮಾವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.: ಶಿರೋಗೆನೆ ನೋ ತಮಾಶಿ-ಹೆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್

ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು: ಕಾಟ್ಟೆ ನಿ ಮೈ ಸೋಲ್ (ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಧ್ವನಿ)

ಕಲಾವಿದ: ಡಿಶ್ //

ಸಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ / ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್] [ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್] [ಮಿರರ್]

ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ: [ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ]
================================================== ========
2 ಗಿಂತಮಾವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.: ಶಿರೋಗೆನೆ ನೋ ತಮಾಶಿ-ಹೆನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್

ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು: ಹನೈಚಿ ಮೊಮ್ಮೆ (ಒಂದು 花 匁)

ಕಲಾವಿದ: ಬರ್ನ್ಡ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್

ಸಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ / ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ: [ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ]

================================================== ========ಜಿಂಟಾಮಾವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.: ಶಿರೋಗೆನೆ ಟಾಮಾಶಿ-ಹೆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ 3

ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು: ನಾನು ಆಗಬೇಕು…

ಕಲಾವಿದ: SPYAIR

ಸಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ / ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ: [ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ]
================================================== ========

ಜಿಂಟಾಮಾವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.: ಶಿರೋಘೆನೆ ತಮಾಶಿ-ಹೆನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ 4

ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು: ಹಿಕರಿ ಶೌಮೀರಾನ್

ಕಲಾವಿದ: ಹನಿವರ್ಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಿಕೊ

ಸಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ / ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ: [ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ]

================================================== ========

ವಯಸ್ಸು, ಅಂದರೆ ಗಿಂತಾಮಾ.: ಶಿರೋಗೆನೆ ನೋ ಟಮಾಶಿ-ಹೆನ್ (ಗಿಂತಾಮಾ: ಸಿಲ್ವರ್ ಸೋಲ್ ಆರ್ಕ್) ಓಎಸ್ಟಿ ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇನ್ನೂ ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ / ಕಿರು ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಾಡು, ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೈಟ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದು ನೋಡಿ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಡುಕಾಟ ನಿಯಮಗಳು:

 • gintama osts and endings
 • ಓಸ್ಟ್ ಗಿಂತಾಮಾ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
 • Download Opening Gintama Shirogane No Tamashii Hen
 • download opening gintama my soul anime version
 • download opening gintama arc silver soul op 1
 • download musik shirogane no tamashii dish
 • download mp3 ending Gintama Shirogane no Tamashii-hen S2
 • download lagu shirogane no tamashii hen hikari shoumeironn
 • download lagu ost gintama silver soul
 • download lagu opening gintama ke 09 full
 • download lagu opening gintama i Wanna be
 • download gintama silver soul arc ending song
 • download gintama silver soul arc ending mp3 chico
 • download ending gintam
 • shirogane no tamashi hen mp3