ನಿಧಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭ ಓಎಸ್ಎಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ]

0
184
ಒಎಸ್ಟಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

ಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಏನು ಅಪ್?

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು "ಸ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ (ス ロ ス タ ー ト)"ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಓಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ತೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಹಾಡು "ನೆ! ನೆ! ನೆ!" ಮೂಲಕ STARTails ☆ [ಹಾನಾ Ichinose (ರೀನಾ Kondou), Tamate Momochi (Ayasa Itou), ಈಕೊ Tokura (Tomomi Mineuchi), Kamuri ಸೆಂಗೊಕು (ಮಾರಿಯಾ Naganawa)].

ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಡುಸಾಂಗ್ಸುಸ್ ನೋ ಫ್ಯಾಂಟಾಸಿಯ "ಕಾಜೆ ನೋ ಕೊಯಿ ವೊ ಕಿಕಿನಾಗರಾ (ಗಾಳಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು)".

ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ!

================================================== ==============

 1. ಸ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೆರೆಯುವ ಹಾಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು: ನೆ! ನೆ! ನೆ!

ಕಲಾವಿದ:

STARTails ☆ [ಹಾನಾ Ichinose (ರೀನಾ Kondou), Tamate Momochi (Ayasa Itou), ಈಕೊ Tokura (Tomomi Mineuchi), Kamuri ಸೆಂಗೊಕು (ಮಾರಿಯಾ Naganawa)]

ಸಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ / ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ: [ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ]
================================================== ============
2. ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು: ಕಾಜೆ ನೋ ಕೊಯಿ ವೊ ಕಿಕಿನಾರಾ (ಗಾಳಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು)

ಕಲಾವಿದ: ಬಹಳ ಫ್ಯಾಂಟಸಿಯ ಇಲ್ಲ

ಸಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ / ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ: [ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ]

=================================== ================

ವಯಸ್ಸು, ಅಂದರೆನಿಧಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಓಎಸ್ಟಿ ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇನ್ನೂ ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ / ಕಿರು ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಾಡು, ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೈಟ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದು ನೋಡಿ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಡುಕಾಟ ನಿಯಮಗಳು:

 • ಲಗು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
 • ನಿಧಾನ ಆರಂಭದ ಆವೃತ್ತಿ mpxNUMX
 • ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭದ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡು
 • ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ mpxNUMX ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
 • ಓಸ್ಟ್ ಅನಿಮೆ ನಿಧಾನ mpxNUMX ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
 • ಸ್ಟಾರ್ ಪೂರ್ಣ ಹಾಡನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
 • ನಿಧಾನ ಆರಂಭವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
 • lagu ಆರಂಭಿಕ ನಿಧಾನ ಆರಂಭ ಪೂರ್ಣ planetlagu ಡೌನ್ಲೋಡ್
 • lagu ಆರಂಭಿಕ ನಿಧಾನ ಆರಂಭ ಕಾಂ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 • lagu ಆರಂಭಿಕ ನಿಧಾನ ಆರಂಭ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 • ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಗು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
 • lagu ಆವೃತ್ತಿ ನಿಧಾನ ಆರಂಭವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
 • ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದು
 • ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು mpxNUMX ಮಾಡಬೇಡಿ
 • dowload mpxNUMX ನಿಧಾನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ