ಇಮ್ಔಟ್ ಸಾಯ್ ಐರ್ಬಾ ಐ

ಇಮೌಟೊ ಸಾಯ್ ಐರ್ಬಾ ಐ. ಓಎಸ್ಎಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ತೆರೆಯುವ ಮುಕ್ತಾಯ [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ]

ಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಏನು ಅಪ್?

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು "ಇಮೌಟೊ ಸಾಯ್ ಐರ್ಬಾ ಐ. (ಸೋದರಿಯು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು)"ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಓಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ತೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಹಾಡು "ಅಶಿಟಾ ನೋ ಕಿಮಿ ಸೇಯ್ ಐರ್ಬಾ ಐ. (ನೀವು ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಬರಬೇಕು.) ಚೌಕೊ ಮೂಲಕ.

ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಡು "ಡೊನ್ನಾ ಹೋಶಿಜೊರಾ ಯೋರಿ ಮೊ, ಡೊನ್ನಾ ಓಮೊಯ್ಡ್ ಯೋರಿ ಮೊ (ಯಾವುದೇ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದೇ ನೆನಪುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು)" ಏರ್ಯಾ ಯುಯುಕಿ.

ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ!

================================================== ==============

 1. Imouto sae Ireba Ii ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು: ಅಶಿಟಾ ನೋ ಕಿಮಿ ಸಾಯ್ ಐರ್ಬಾ ಐ. (ನೀವು ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ.

ಕಲಾವಿದ: ಚೌಕೊ

ಸಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ / ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][Google ಡ್ರೈವ್][ಮಿರರ್]

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ: [ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ]
================================================== ============
ಇಮೌಟ್ ಸೆಯ್ ಐರ್ಬಾ ಐಐ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು: ಡೊನ್ನಾ ಹೋಶಿಜೊರಾ ಯೋರಿ ಮೊ, ಡೊನ್ನಾ ಓಮೊಯ್ಡ್ ಯೋರಿ ಮೊ (ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ರಿ ಸ್ಕೈಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ನೆನಪುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು)

ಕಲಾವಿದ: ಏರ್ಯಾ ಯುಯುಕಿ

ಸಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ / ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][Google ಡ್ರೈವ್][ಮಿರರ್]

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ: [ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ]

=================================== ================

ಎಮ್ಐಎನ್ಎಕ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರು: ಡೈರೋಕನ್ ನೋ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸ್ (ಆರನೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯಸಿ)

ಕಲಾವಿದ: ಆಶ್ಲೇ ಒನೊ (ಸಿ.ವಿ: ಮನಾಮಿ ನುಮುಕುರಾ)

ಸಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ / ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ: -

ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: [ಸಾಲಿಡ್ಫೈಲ್ಸ್][ಜಿಪ್ಪಿಶೇರ್][ಮಿರರ್]

ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ: [ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ]

=================================== ================

ವಯಸ್ಸು, ಅಂದರೆಇಮೌಟೊ ಸಾಯ್ ಐರ್ಬಾ ಐ. (ಸೋದರಿಯು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು) ಓಎಸ್ಟಿ ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇನ್ನೂ ಟಿವಿ ಗಾತ್ರ / ಕಿರು ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಾಡು, ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೈಟ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದು ನೋಡಿ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಡುಕಾಟ ನಿಯಮಗಳು:

 • ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ್ಯದ ime
 • OST imouto sae ireba ii
 • ಆರಂಭಿಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ imouto sae ಐರ್ಬಾ ii
 • ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
 • ಇಮ್ಯೂಟೊ ಸೆಯ್ ಐರ್ಬಾ II ಓಸ್ಟ್
 • ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 • https://myanimeost net/2017/10/15/imouto-sae-ireba-ii-ost-download/
 • ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಮೌಟ್ ಸೆಯ್ ಐರ್ಬಾ ii
 • ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
 • ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ದಯವಿಟ್ಟು ii