Toji no Miko Opening Ending OST Download

Toji no Miko Opening Ending OST Download [Completed]

Yo Everyone, Whats up?

This time i wanna share about “Toji no Miko (Katana Maidens: Toji no Miko)” opening and ending songs ost download link.

The opening song “Save you Save me” by Kanami Etou (Kaede Hondo), Hiyori Juujuu (Saori Oonishi), Mai Yanase (Azumi Waki), Sayaka Itomi (Hina Kino), Kaoru Mashiko (Risae Matsuda), Eren Kohagura (Eri Suzuki).

And the ending song “Kokoro no Memoria (心のメモリア)” by Kanami Etou (Kaede Hondo), Hiyori Juujuu (Saori Oonishi), Mai Yanase (Azumi Waki), Sayaka Itomi (Hina Kino), Kaoru Mashiko (Risae Matsuda), Eren Kohagura (Eri Suzuki).

Well guys, let’s check it out!


  1. Download Toji no Miko Opening Song

Song Name : Save you Save me

Artist :

Kanami Etou (Kaede Hondo), Hiyori Juujuu (Saori Oonishi), Mai Yanase (Azumi Waki), Sayaka Itomi (Hina Kino), Kaoru Mashiko (Risae Matsuda), Eren Kohagura (Eri Suzuki)

Short Version/TV Size : [Solidfiles][Zippyshare][Mirror]

Download Full Version : [Solidfiles][Zippyshare][Mirror]

Song Lyrics : [Coming Soon]


2. Download Toji no Miko Ending Song

Song Name : Kokoro no Memoria (心のメモリア)

Artist :

Kanami Etou (Kaede Hondo), Hiyori Juujuu (Saori Oonishi), Mai Yanase (Azumi Waki), Sayaka Itomi (Hina Kino), Kaoru Mashiko (Risae Matsuda), Eren Kohagura (Eri Suzuki)

Short Version/TV Size : [Solidfiles][Zippyshare][Mirror]

Full Version : [Solidfiles][Zippyshare][Mirror]


3. Download Toji no Miko Opening Song 2

Song Name : Shinkakei Colors

Artist :

Kanami Etou (Kaede Hondo), Hiyori Juujuu (Saori Oonishi), Mai Yanase (Azumi Waki), Sayaka Itomi (Hina Kino), Kaoru Mashiko (Risae Matsuda), Eren Kohagura (Eri Suzuki)

Short Version/TV Size : [Solidfiles][Zippyshare][Mirror]

Download Full Version : [Solidfiles][Zippyshare][Mirror]

Song Lyrics : [Coming Soon]


4. Download Toji no Miko Ending Song 2

Song Name : Mirai Epilogue

Artist :

Kanami Etou (Kaede Hondo), Hiyori Juujuu (Saori Oonishi), Mai Yanase (Azumi Waki), Sayaka Itomi (Hina Kino), Kaoru Mashiko (Risae Matsuda), Eren Kohagura (Eri Suzuki)

Short Version/TV Size : [Solidfiles][Zippyshare][Mirror]

Full Version : [Solidfiles][Zippyshare][Mirror]


5. Download Toji no Miko Insert Song Episode 12

Song Name : Ima Konomi Ga Hateyo Tomo (今この身が果てようとも)

Artist : Kanami Eto (CV: Kaede Hondo), Hiyori Jujo (CV: Saori Oonishi)

Short Version/TV Size :

Full Version : [Solidfiles][Zippyshare][Mirror]


Yosh, that is Toji no Miko (Katana Maidens: Toji no Miko) Opening and Ending OST. If the song still Tv Size/short version, the download link will be updated to Full version when Available.

So just subscribe to this site and you will be noticed when the Download Link of full version updated. See yah!

Recent search terms:

  • toji no miko eren kohagura